Flere kompetencer ind i nedrivningsfirma

Lagt på fliser24.dk den 19-09-2015 af Thomas


LH Hockerup A/S med base i Roskilde overtager diamantskærefirmaet M. Niemann i Ringsted.Efter flere års samarbejde har entreprenør LH Hockerup A/S i Roskilde netop overtaget diamantskære-virksomheden M. Niemann i Ringsted.

- Vores største forretningsområde er nedrivningsarbejde, men i forbindelse med projekter, hvor der er tale om delvis nedrivning eller miljøsanering, har kunderne ofte også brug for bore- og skæreløsninger. Dem har vi hidtil udført i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere, og det vil vi fortsat gøre brug af, men i en række tilfælde kan det løses mere effektivt, når vi kan planlægge og udføre opgaven med vores egne folk, siger direktør Jan Langkjær fra LH Hockerup A/S i en kommentar til opkøbet.

Nedrivningsentreprenøren oplever, at finanskrisen er ved at slippe sit tag i byggebranchen, idet både nedrivningsopgaver og renoveringsopgaver er i vækst.

- Ved total nedrivning er der kun sjældent brug for skærearbejde i beton, medmindre miljøsaneringen kræver det. Men i forbindelse med renoveringsopgaver er det typisk, at de materialer og elementer, som ikke skal anvendes eller som er miljøfarlige, bliver skåret ud. Der kan også være tale om at bore huller til fremføring af kabler og installationer, fortæller Jan Langkjær.

Miljøsanering af farlige stoffer
Især renoveringsopgaverne er meget forskellige i størrelse og omfang. De strækker sig lige fra rensningsanlæg over fabrikker til skoler, hvor man ved byggerier fra 1970erne ofte støder på miljøfarlige stoffer som asbest og PCB.

- Mens asbest er udbredt i tagplader af eternit, fliseklæb og i installationsbøjninger findes PCB typisk i vægmaling og i vinduesfuger. Og PCB har den kedelige evne, at det kan vandre ned i gulve og op i lofter, så det er meget vigtigt at få det isoleret og skåret væk, understreger entreprenør Lasse Hockerup.

Da renoveringsopgaver og miljøsanering fylder stadigt mere i LH Hockerups portefølje, har anvendelsen af bore- og skæreentreprenører også fyldt mere og mere. Ledelsen begyndte derfor at se sig om blandt virksomhedens samarbejdspartnere for at finde et match for et tæt strategisk samarbejde eller et direkte køb.

Opkøb af mangeårig samarbejdspartner
Efter en periode med sonderinger og drøftelser blev overtagelsen af den mangeårige samarbejdspartner M. Niemann formelt gennemført 1. september, hvor Michel Niemann sammen med en række medarbejdere blev en del af LH Hockerup A/S med fælles CVR-nr. og logo.

- Vi har arbejdet sammen med Hockerup gennem mange år og altid haft en god kemi og en god tone mellem os. Jeg er glad for, at vi med salget til Hockerup har fremtidssikret virksomheden og at medarbejderne nu indgår i et større fagligt miljø, siger Michael Niemann i forbindelse med salget af sin virksomhed M. Niemann.

LH Hockerup A/S er den største af de to virksomheder med en årlig omsætning på godt 120 millioner kroner. Ikke alene toplinien forøges naturligt med opkøbet. Også bundlinien forventes at følge med, idet der på det administrative område opnås en række synergieffekter blandt andet med fælles administration, bogholderi og revision.

Fakta om LH Hockerup A/S
• Virksomheden løser opgaver inden for nedrivning, håndtering af forurenet jord, knusning og sortering, indvendig og udvendig rydning samt renovering og miljøsanering af asbest, bly, PCB og skimmel
• Opgaverne løses for både private og offentlige kunder - enten direkte eller i samarbejde med entreprenører, ingeniører og arkitekter.
• Blandt referenceprojekterne er Ny Frederiksberg Skole, DISA - BIG Shopping i Herlev, Redmolen, Vapnagaard, Rigshospitalet og Gentofte Sygehus.
• LH Hockerup A/S er certificeret efter ISO 14001 + 18001.

Fakta om M. Niemann
• Virksomheden har specialiseret sig i grave-, bore- og skæreopgaver i alle slags materialer.
• Opgaverne udføres blandt andet inden for diamantboring, diamantskæring, asfaltskæring og styret underboring samt pipe-cracking og jordfortrængning tillige med diamantslibning af betongulve m.m.
• Ved hjælp af en ny type ”wire saw system” kan virksomheden udføre skæredybder i alle dimensioner.
• For at nedsætte støjniveauet løses skæreopgaver med lyddæmpende klinger.
• Virksomheden løser opgaver for kunder i hele landet. Blandt referenceprojekterne er blandt andet Avedøre Stationsby, Hedelyparken i Greve, Vestre Fængsel, Renovadan i Rødovre samt Nybølle Vandværk.