Gør Aarhus grønnere... køb et bytræ!

Lagt på fliser24.dk den 27-09-2014 af Thomas

”Skal vi ikke se og få brudt noget af flisebetonen og asfalten op i vore byer og få skabt smukke, grønne, sundere og skønnere byrum i stedet Kom til "grønt byliv" messe lørdag den 27. sept. kl. 10-17 i Mejlgade Aarhus C. - Få inspiration i Mejlgades baggårde om grønt byliv og se bytræs premiere i Mejlgade. En præsentation af et kommende bytræs koncept i Aarhus kommune, kan ses henover weekenden. ”Skal vi ikke se og få brudt noget af flisebetonen og asfalten op i vore byer og få skabt smukke, grønne, sundere og skønnere byrum i stedet

Bytræer i gadebilledet er en ”verden til forskel” bærende flot, naturligt, hjælper de til at skabe hygge og at vi får stoppet op og i højere grad snakker med hinanden… og er således en fantastisk støtte til vores folkesundhed. Aarhus er i 2017 vært for, kulturby 2017. En flot grøn by opnået inden, vil være en smuk velkomst og glæde for byens borgere og gæster – både nu og langt ud i fremtiden”.

Når bytræerne kan købes til træets pris og planteudgift, og hvor kommunen står for plantningen og vedligeholdelse, vil alle borgere, virksomheder, fonde mm. få muligheden for at hjælpe til at gøre byrummene smukkere, sundere og grønnere udtaler: Kim Nielsen og Lars Heiselberg Jensen som står bag de første solgte bytræer i Aarhus via den Socialøkonomiske virksomhed Growing Trees Network.

Hvor grøn skal Aarhus være i fremtiden Vi mener naturligvis, ligesom andre naturelskere, at den skal være meget grøn, udtaler Lars Heiselberg Jensen. Alle kan hjælpe med at fremme denne vision, men det kræver handling. De lokale politikere og kulturby 2017 ledelsen vil kunne hjælpe til kvante-start-spring både nu og undervejs.

Så sig JA til Grønt Aarhus og JA til at vi løfter i flok!
Hvorfor plante bytræer (Forskning siger)
- Træer øger velvære og kreativitet
- Træer fremmer biodiversiteten
- Træer producerer ilt, renser luften, køler og skaber læ
- Træer medvirker til at reducere oversvømmelser
- Træer mindsker støjen fra biler
- Træer mindsker hærværk og kriminalitet
- Træer øger ejendomsværdierne og vores lyst til at shoppe

Folkesparekassen, som har købt de 2 første bytræer i Aarhus, udtaler:
”I Folkesparekassen har vi de seneste to år støttet Growing Trees Network’s vigtige opgave med at få plantet folkeskove, der skal sikre vores rene drikkevand i Danmark. Ligesom folkeskovene har træer i byerne mange positive effekter. Det grønne pynter og skaber liv i byrummet. Træerne optager regnvand og giver ly og læ for både mennesker og dyr. Og så suger bladene en masse CO2 og partikler fra luften til sig. Alt sammen er det med til at skabe et bedre bymiljø. Det vil vi gerne støtte op omkring og har derfor købt de to første bytræer til Aarhus. Forhåbentlig vil flere virksomheder følge trop, så vi kan vise det øvrige Danmark, hvordan vi i fællesskab kan gøre en forskel for samfundet og for vores miljø” udtaler; Jesper Mørkenborg Kjær, pr- og marketingansvarlig i Folkesparekassen.

Fakta:
Når en virksomhed køber 1 bytræ køber de også samtidigt minimum 50 stk. træer til en Folkeskov som hjælp til rent drikkevand i fremtiden.

Når en privat borger køber 1 bytræ køber de også samtidigt minimum 10 stk. træer til en Folkeskov som hjælp til rent drikkevand i fremtiden.

Mejlgade bytræs-premieren er kommet i stand i et flot og effektivt samarbejde med:
- Mejlgade Lab - tovholder: Jonatan Marcussen
- Sander Jensen, selvstændig og politiker.
- Center for byens anvendelse (Aarhus Kommune, grønne områder).
- Growing Trees Network / folkeskoven.dk med koncept og salg af de første bytræer i Aarhus.