Københavnerne klager stadig mere end resten af landet

Lagt på fliser24.dk den 04-04-2017 af Thomas


I løbet af hele sidste år modtog Byggeriets Ankenævn 730 sager om byggeri med fejl og mangler. Som de tre foregående år var der flest klager fra HovedstadsområdetI Byggeriets Ankenævn - et samarbejde mellem Forbrugerrådet Tænk, Parcelhusejernes Landsforening og Dansk Byggeri - modtager man klager fra forbrugere, der er utilfredse med et byggeprojekt, de har fået udført af en håndværker. Opgørelsen over klager i 2016 viser, at ankenævnet i alt modtog 730 sager.

Hovedstadsområdet stod for den største andel af klagesagerne og udgjorde 41 procent i 2016 - en tendens, der har været den samme i de senere år.

- Sagsmængden kan være udtryk for, at der er kommet mere gang i byggeriet igen, og der er normalt størst byggeaktivitet i Hovedstadsområdet, så det er meget normalt, at det er det billede, vi har set i de senere år, siger Louise Larsen, sekretariatschef i Byggeriets Ankenævn.

Kigger man nærmere på tallene for de forskellige faggrupper, er billedet også nogenlunde det samme, som det plejer at være. Tømrerfaget stod i 2016 for 43 procent af klagesagerne, mens murerfaget indgik i 25 procent af sagerne. Sager om køkkener indtager som noget nyt tredjepladsen med ti procent af de indkomne sager.

- Forbrugerne har fået helt eller delvist medhold i 79 procent af de behandlede sager, og det største udbedringsbeløb blev fastsat til 600.000 kr. i en sag om belægning med nye granitfliser, fortæller Louise Larsen.