Nu støbes der beton på det nye sygehus i Aalborg

Lagt på fliser24.dk den 23-09-2015 af Thomas


Det nye sygehus i Aalborg er et enormt byggeri, der forventes at stå færdigt i år 2020I dag udføres den første store betonstøbning på det nye sygehus i Aalborg. Hos den lokale leverandør, FC Beton A/S, startede arbejdsdagen kl. 03.00 og inden arbejdsdagen stopper omkring kl. 22.00, er der produceret og leveret ca. 2.500 tons flydende beton - alene til sygehuset.

Produktion og levering af beton i denne mængde er en stor udfordring. For hvert tons beton der produceres, skal der tilsvarende hentes 1 tons råvarer. FC Beton har derfor sørget for at fylde råvarelageret op, ligesom der løbende modtages flere råvarer i løbet af dagen. Selve produktionen sker på begge af de produktionsanlæg der kan lave flydende beton, hvor begge produktionsanlæg skal køre uafbrudt. Det betyder, at der hele tiden skal holde lastbiler klar til at modtage flydende beton, da produktionen ellers vil gå i stå. FC Beton har derfor lejet ekstra lastbiler. Alle lastbiler bemandes i øvrigt af chauffører i skiftehold, således kørslen kan fungere under hensynstagen til reglerne om kørehviletid mv.

FC Beton har i mere end 70 år været leverandør af beton, belægningssten og fliser mv. til byggeprojekter i alle størrelser. FC Beton har eksempelvis været leverandør til forskellige projekter på Aalborg Havnefront, IKEA, forskellige supermarkeder samt til helt almindelige parcelhuse.